met-jobs@lists.reading.ac.uk
November 2014
Message 80

[Periods|Index by:DateThreadSubjectAuthor|Date:PreviousNext|Thread:(Previous)(Next)|List Information]

[Met-jobs] Job announcement Uni Research Climate

From "Roger Brugge" <r.brugge@reading.ac.uk>
To "met-jobs@lists.reading.ac.uk" <met-jobs@lists.reading.ac.uk>
Date Wed, 26 Nov 2014 10:05:32 +0000

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 460 høyt kvalifiserte 
medarbeidere fra 50 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og 
er inndelt i 7 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. Uni 
Research driver forskning og utvikling innen helse, modellering, marin 
molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn.
Forskerstilling i havklimamodellering ved Uni Research Klima

En forskerstilling i havklimamodellering er tilgjengelig ved Uni Research 
Klima. Stillingen er en 3-årskontrakt med fortrukket oppstartdato fra 1. juni 
2015. Stillingen er tilknyttet prosjektet Ice2Ice som er finansiert av European 
Research Council under det europeiske unions 7. rammeprogram 
(FP7/2007-2013)/ERC med bevilgningskontrakt nr. 610055. Prosjektets 
partnerinstitusjoner er Niels Bohr instituttet, Københavns Universitet, 
Danmarks Meteorologiske Institutt, Uni Research Klima og Institutt for 
geovitenskap, Universitetet i Bergen. Ice2Ice prosjektet arbeider for å 
kartlegge innvirkningen av sjøisdekket i Arktis og sub-Arktis på fortids- og 
fremtidsvariasjoner av temperaturen og iskappen på Grønland. Denne stillingen 
vil i særdeleshet fokusere på å forbedre representasjonen av havprosesser på 
høye breddegrader i en koblet klimamodell.

Please see here for full details:
http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/107835/research-position-in-ocean-climate-modelling-at-uni-research-climate
Go to: Periods · List Information · Index by: Date (or Reverse Date), Thread, Subject or Author.